Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
    Biểu mẫu
 
    Góc học tập
 
video - clip
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Thống kê truy cập
Chương trình đào tạo  
Ngành học: Dịch vụ pháp lý
Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp; bước đầu có định hướng chuyên sâu và ...
Ngành học: Pháp luật
Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo TCCN ngành học Pháp luật được thiết kế để đào tạo người lao động đạt trình độ có kiến thức và kỹ năng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, hiểu biết và tuân ...
Ngành học: Hành chính – Văn phòng
Mục tiêu đào tạo: Ngành học Hành chính văn phòng được xây dựng và đào tạo từ năm 2002 nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn và trình độ trung cấp về hành chính văn phòng cho các cơ quan, ...