Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
    Biểu mẫu
 
    Góc học tập
 
video - clip
Xem tất cả
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Thống kê truy cập
Tin tức  
Thông tin mới về tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 ...
Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam
Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, tổng kinh phí để thực hiện chương trình này ...
Thay đổi cơ bản về lương của người lao động năm 2018
Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH. Trong đó, có những thay đổi lớn trong chính sách mà NLĐ cần ...
Quy định mới về tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa (
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/6/2018
Nhà nước sẽ công bố mức lương tối thiểu vùng theo giờ
Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo ...
Quy định mới về xây dựng hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo.
- Chính phủ ban hành Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. - Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thanh tra Chính phủ đó là ...
Tăng mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam
Thông tư 24/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư quy định tăng các mức hỗ trợ sinh ...
Mọi cử tri đều có quyền góp ý về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. - Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham ...
Số 01/2018/TT - BNV
Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ - CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số 09/2017/TT - BNV
Thông tư sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT - BNV Ngày 31/08/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Số 10/2017/ TT - BNV
Thông tư quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2018 – KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ & KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH.
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đã tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trong tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung. Công tác tuyển sinh năm 2018 cụ thể được thực hiện trên tất ...
Quy định mới về đảm bảo quyền lợi người hưởng BHYT khi thẻ hết hạn
BHXH Việt Nam ban hành Công văn 5917/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Theo đó, đối với các đối tượng tham gia BHYT ...
Mẫu mới về văn bản tố tụng hình sự
VKSNDTC ban hành Quyết định 15/QĐ-VKSTC về mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. Quyết định 15/QĐ-VKSTC có hiệu ...
Hướng dẫn mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung cụ thể quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BNV có hiệu ...